Sydafrika CS:GO hold liste

#99 92K
ATK Sydafrika
2 Vind stribe
#255 19K
Energy Esports Sydafrika
3 Vind stribe
#287 15K
Big 5 Sydafrika
1 Tabte stribe
#300 14K
Goliath Gaming Sydafrika
4 Tabte stribe
#312 12K
Sinister5 Sydafrika
1 Tabte stribe
#502 4K
DNMK Sydafrika
1 Tabte stribe
#510 4K
Gamedock Sydafrika
1 Tabte stribe
#655 2K
Exdee Sydafrika
1 Tabte stribe
#657 2K
Omnius Gaming Sydafrika
1 Tabte stribe
#658 2K
White Rabbit Sydafrika
1 Tabte stribe
#659 2K
Good Sydafrika
1 Tabte stribe