Sydafrika CS:GO hold liste

#113 110K
ATK Sydafrika
1 Vind stribe
#335 19K
Energy Esports Sydafrika
3 Vind stribe
#361 15K
Big 5 Sydafrika
1 Tabte stribe
#376 14K
Goliath Gaming Sydafrika
4 Tabte stribe
#404 12K
Sinister5 Sydafrika
1 Tabte stribe
#668 4K
DNMK Sydafrika
1 Tabte stribe
#675 4K
Gamedock Sydafrika
1 Tabte stribe
#862 2K
Omnius Gaming Sydafrika
1 Tabte stribe
#863 2K
Good Sydafrika
1 Tabte stribe
#865 2K
White Rabbit Sydafrika
1 Tabte stribe
#866 2K
Exdee Sydafrika
1 Tabte stribe