Sydafrika Dota 2 hold liste

#197 19K
Goliath Gaming Sydafrika
3 Vind stribe
#256 11K
Sinister5 Sydafrika
1 Tabte stribe
#283 8K
Energy Esports Sydafrika
1 Tabte stribe
#425 2K
Exdee Gaming Sydafrika
1 Tabte stribe
#426 2K
Evo Esports Sydafrika
1 Tabte stribe
#427 2K
Omnius Gaming Origin Sydafrika
1 Tabte stribe
#428 2K
White Rabbit Sydafrika
1 Tabte stribe
#429 2K
Salt Sydafrika
1 Tabte stribe