Japan LoL hold liste

#16 466K
DetonatioN FocusMe Japan
6 Tabte stribe
#27 224K
V3 Esports Japan
1 Tabte stribe
#81 70K
Sengoku Gaming Japan
1 Tabte stribe
#82 66K
Rascal Jester Japan
1 Tabte stribe
#110 44K
Crest Gaming Act Japan
5 Tabte stribe
#130 32K
AXIZ Japan
4 Vind stribe
#172 19K
Burning Core Japan
12 Tabte stribe
#173 19K
Fukuoka SoftBank Hawks Gaming Japan
1 Tabte stribe
#438 0
LJL All-Stars Japan
1 Vind stribe