Schweiz eSports hold liste

#266 15K
Newhappy Schweiz
2 Tabte stribe
#283 14K
KINGZZZ Schweiz
3 Tabte stribe
#355 8K
Red Instinct Schweiz
2 Tabte stribe
#406 5K
CASA DE PAPEL Schweiz
1 Tabte stribe
#462 4K
Sparx Schweiz
1 Tabte stribe
#594 2K
PARAMICE Schweiz
1 Vind stribe
#599 2K
mYinsanity Schweiz
1 Tabte stribe
#787 910
Babos Schweiz
3 Tabte stribe
#923 550
Fly1nghirsch Schweiz
2 Vind stribe
#927 550
Jerseyboys Schweiz
1 Vind stribe
#925 550
Megaballers Schweiz
1 Vind stribe
#929 550
PriFu Schweiz
1 Vind stribe
LoL
#304 1K
BDS Esport Schweiz
1 Vind stribe